Trang chủ Sản phẩm Thiết Bị Ngành Kim Loại Tấm
  • Facebook
  • Youtube
  • Email
Máy Chấn Tôn

● Để chấn và tạo hình phôi trong ngành công nghiệp kim loại tấm

● Ép tấm thép thành các hình dạng khác nhau tùy theo nhu cầu của công nghệ