Trang chủ Sản phẩm Máy Cắt-Khắc-Điêu Khắc
  • Facebook
  • Youtube
  • Email
Máy Khắc 3D-12 Đầu

● 12 đầu tốc độ cao cho chức năng xử lý công việc 3D và công việc phức tạp

● Hoàn toàn khả thi trong phạm vi 360 °

● Xử lý tượng cơ thể, đồ nội thất, ghế sofa, tượng phật, hàng thủ công.