Trang chủ Sản phẩm Máy Gia Công Trung Tâm Hệ máy gia công trung tâm HV-32Aapc
  • Facebook
  • Youtube
  • Email

Hệ máy gia công trung tâm HV-32Aapc

Liên hệ: 0907.981.111 (HCM) - 0907.884.888 (HN)

 

TRAVEL
HV-32 Aapc
X-Axis Travel
800mm
Y-Axis Travel
520mm
Z-Axis Travel
505mm
Spindle Nose to Table Surface
148mm-653mm
Spindle Center to Column Surface
560mm
Table Surface to Floor
1,025mm
Table Center to Column Surface
300mm-820mm
SPINDLE
Spindle speed
10,000rpm
Spindle taper
7/24 Taper No.40
Spindle power
15/18.5 Kw
FEEDRATE
X-axis rapid traverse
60m/min
Y-axis rapid traverse
60m/min
Z-axis rapid traverse
30m/min
Sản phẩm liên quan